Đặc quyền thành viên Premium

  • Mở khóa các bài viết chuyên sâu chỉ dành cho Premium
  • Mở khóa các nội dung hướng dẫn từng bước, hướng dẫn, báo cáo
  • Video hướng dẫn chi tiết
  • Tham gia nhóm hỗ trợ kiếm tiền
  • Được nâng cấp lên Canva Education 
  • Hỗ trợ 1:1 với mình

Thành viên Premium

Mở khóa nhiều bài viết chuyên sâu và video hướng dẫn từng bước

$19.99/tháng

Scroll to Top